اخرین محصولات ثبت شده

پاورپوینت درس 12 قرآن پایه هشتم سوره غافر و راز سرانگشتان

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت سوره غافر و راز سرانگشتان درس 12 قرآن پایه هشتم،فرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 26پوشش کامل درس (جلسه اول و دوم) به همراه صوت آیاتپاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ایمنطبق با آخر...

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس 11 قرآن پایه هشتم سوره ص، سوره زمر و پرواز به سوی آسمان

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت سوره ص، سوره زمر و پرواز به سوی آسمان درس 11 قرآن پایه هشتم،فرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 23پوشش کامل درس (جلسه اول و دوم) به همراه صوت آیاتپاورپوینت قابل ویرایش با محیط ح...

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس 10 قرآن پایه هشتم سوره یس، سوره صافات و تفسیر نمونه

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت سوره یس، سوره صافات و تفسیر نمونه درس 10 قرآن پایه هشتم،فرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 26پوشش کامل درس (جلسه اول و دوم) به همراه صوت آیاتپاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ایمنط...

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس 9 قرآن پایه هشتم سوره های سبا و فاطر و قرآن بخوان

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت سوره های سبا و فاطر و قرآن بخوان درس 9 قرآن پایه هشتم فرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 25پوشش کامل درس (جلسه اول و دوم) به همراه صوت آیاتپاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ایمن...

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس 8 قرآن پایه هشتم سوره احزاب و شهریار پرهیزگار

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت سوره احزاب و شهریار پرهیزگار درس 8 قرآن پایه هشتم،فرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 23پوشش کامل درس (جلسه اول و دوم) به همراه صوت آیاتپاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ایمنطبق با...

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس 7 قرآن پایه هشتم سوره روم، سوره لقمان و چگونه مسلمان شدم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت سوره روم، سوره لقمان و چگونه مسلمان شدم درس 7 قرآن پایه هشتم،فرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 27پوشش کامل درس (جلسه اول و دوم) به همراه صوت آیاتپاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای...

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس 6 قرآن هشتم سوره های قصص و عنکبوت و جایگاه زن در قرآن

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت سوره های قصص و عنکبوت و جایگاه زن در قرآن درس 6 قرآن هشتم،فرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 25پوشش کامل درس (جلسه اول و دوم) به همراه صوت آیاتپاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای...

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس 5 قرآن پایه هشتم سوره نمل و قصص و فضیل زنده می شود

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت سوره نمل و قصص و فضیل زنده می شود درس 5 قرآن پایه هشتم،فرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 28پوشش کامل درس (جلسه اول و دوم) به همراه صوت آیاتپاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ایمنط...

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس 4 قرآن پایه هشتم سوره نمل و انس با قرآن کریم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت سوره نمل و انس با قرآن کریم درس 4 قرآن پایه هشتم،فرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 28پوشش کامل درس (جلسه اول و دوم) به همراه صوت آیاتپاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ایمنطبق ب...

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس 3 قرآن پایه هشتم سوره شعرا و خدایا من و پدر و مادرم را ببخشای

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت سوره شعرا و خدایا من و پدر و مادرم را ببخشای درس 3 قرآن پایه هشتم،فرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 33پوشش کامل درس (جلسه اول و دوم) به همراه صوت آیاتپاورپوینت قابل ویرایش با محیط ح...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس 2 قرآن پایه هشتم سوره فرقان و رسانه های قرآنی

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت سوره فرقان و رسانه های قرآنی درس 2 قرآن پایه هشتم فرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 29پوشش کامل درس (جلسه اول و دوم) به همراه صوت آیاتپاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ایمنطبق با ...

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس 1 قرآن هشتم سوره مومنون، سوره نور، نامه ای از یک پدر به فرزند

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت سوره مومنون، سوره نور، نامه ای از یک پدر به فرزند درس 1 قرآن پایه هشتم فرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 27پوشش کامل درس (جلسه اول و دوم) به همراه صوت آیاتپاورپوینت قابل ویرایش با محیط حر...

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل