فایل های دسته بندی مدیریت - صفحه 1

دانلود پروپوزال رشته مدیریت ارتباط فرسودگی شغلی کارکنان و توانمند سازی

دانلود پروپوزال رشته مدیریت ارتباط فرسودگی شغلی کارکنان و توانمند سازی

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پروپوزال ارتباط ريسک نقد شوندگی سهام و شفافيت سود

دانلود پروپوزال ارتباط ريسک نقد شوندگی سهام و شفافيت سود

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پروپوزال رشته مدیریت بررسی ارتباط دولت الکترونیک و پاسخگویی

دانلود پروپوزال رشته مدیریت بررسی ارتباط دولت الکترونیک و پاسخگویی

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پروپوزال تاثیر اعتماد بر رفتار شهروندی سازمانی و عدالت

دانلود پروپوزال تاثیر اعتماد بر رفتار شهروندی سازمانی و عدالت

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پروپوزال رشته مدیریت ارتباط سرمایه اجتماعی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی

دانلود پروپوزال رشته مدیریت ارتباط سرمایه اجتماعی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پروپوزال مدیریت ارتباط فرهنگ سازمانی با خلاقیت

دانلود پروپوزال مدیریت ارتباط فرهنگ سازمانی با خلاقیت

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پروپوزال رشته مدیریت ارتباط شایستگی های مدیریتی و عملکرد مدیران

دانلود پروپوزال رشته مدیریت ارتباط شایستگی های مدیریتی و عملکرد مدیران

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود نمونه پاورپوینت دفاع رشته مدیریت

دانلود پاورپوینت دفاع رشته مدیریت مناسب برای تمامی گرایش ها

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود تحقیق آموزش و پرورش و مشارکت

دانلود تحقیق آموزش و پرورش و مشارکت

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی