فایل های دسته بندی مدیریت - صفحه 1

دانلود پاورپوینت حاکمیت بالینی وبهبود کیفیت خدمات درمانی

دانلود پاورپوینت حاکمیت بالینی وبهبود کیفیت خدمات درمانی

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت آشنایی با مفاهیم بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار

دانلود پاورپوینت آشنایی با مفاهیم بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت بنچ مارکینگ

دانلود پاورپوینت بنچ مارکینگ

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

دانلود پاورپوینت مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت با موضوع  هوش تجاری

دانلود پاورپوینت با موضوع  هوش تجاری

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت با موضوع ویژگی ها و خصایص مدیران فرهنگی

دانلود پاورپوینت با موضوع ویژگی ها و خصایص مدیران فرهنگی

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت با موضوع فناوری اطلاعات و ورزشSport & IT

دانلود پاورپوینت با موضوع فناوری اطلاعات و ورزشSport & IT

قیمت : 21,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت با موضوع نیازسنجی 2

دانلود پاورپوینت با موضوع نیازسنجی 2

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت با موضوع نگارش طرح کسب و کار

دانلود پاورپوینت با موضوع نگارش طرح کسب و کار

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی