فایل های دسته بندی علوم سیاسی - صفحه 1

دانلود پاورپوینت قدرت نرم در سیاست بین الملل

دانلود پاورپوینت قدرت نرم در سیاست بین الملل

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت نقش ایران در توزیع درآمد جهانی

دانلود پاورپوینت نقش ایران در توزیع درآمد جهانی

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت انقلاب فرانسه

دانلود پاورپوینت انقلاب فرانسه

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل