فایل های دسته بندی عمومی - صفحه 1

مبانی نظری تحقیق مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد

مبانی نظری تحقیق مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری و ادبیات تحقیق هوش بازاريابی

مبانی نظری و ادبیات تحقیق هوش بازاريابی

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری و ادبیات تحقیق خواب و انواع آن

مبانی نظری و ادبیات تحقیق خواب و انواع آن

قیمت : 21,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود کنش پژوهی استرس

دانلود کنش پژوهی استرس

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود طرح درس پرسشگری فارسی پایه چهارم

دانلود طرح درس پرسشگری فارسی پایه چهارم

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم رفتارهای نادرست و پرخاشگرایانه مجید را در کلاس اصلاح کنم

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم رفتارهای نادرست و پرخاشگرایانه مجید را در کلاس اصلاح کنم

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود اقدام پژوهی چگونه می توانم اضطراب امتحان را در برخي از دانش آموزان دخترانه كلاس پنجم كاهش دهم

دانلود اقدام پژوهی چگونه می توانم اضطراب امتحان را در برخي از دانش آموزان دخترانه كلاس پنجم كاهش دهم

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود طرح درس روزانه نسبت درس ریاضی

دانلود طرح درس روزانه نسبت درس ریاضی

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود طرح درس مهره داران علوم تجربی پایه سوم دبستان

دانلود طرح درس مهره داران علوم تجربی پایه سوم دبستان

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی