فایل های دسته بندی دانش آموزی(درسی) - صفحه 1

پاور پوینت یک معلم واندیشه هایش قسمت: چهارم

یک معلم واندیشه هایش این فقط یک پاور پوینت نیست یک انسان است که با شما سخن می گوید تجربه زیسته یک پدر ویک معلم است گذشته را نمی توان کاری کرد اما تجربه گذشته من شاید فردای ترا بهتر کند.

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاور پوینت یک معلم واندیشه هایش قسمت: سوم

یک معلم واندیشه هایش این فقط یک پاور پوینت نیست یک انسان است که با شما سخن می گوید تجربه زیسته یک پدر ویک معلم است گذشته را نمی توان کاری کرد اما تجربه گذشته من شاید فردای ترا بهتر کند.

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپونت چگونه صاحب حافظه برتر شویم ؟ و حافظه نا محدود

منابع : حافظه نامحدود، چگونه صاحب حافظه برتر شویم، امپراطوری آقای حافظه

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت خلاصه کتاب ایده های بلورین برای مدیران مدارس

یکصد وچهل نکته از کتاب ایده های بلورین برای مدیران مدارس انتخاب شده است

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نقد دانش آموزان بر تدریس من

سال 1380 دانش آموزان کلاس درس ادبیاتم را نقد کرده اند من از این نقد ها بیشتر آموختم از آنها می خواستم نام ننویسند و ایرادهایم را بنویسند اصل نوشته ها را آورده ام

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بارش فکری چیست ؟

حاصل ایده دکتر الکس اس اسبورن در سال 1938 است .این تکنیک که اکنون یکی از رفتارهای روزمره مردم امریکا شده است در حقیقت از چهارصد سال پیش در هندوستان در مدارس دینی با نام «پرائی باراشنا» به معنی پراندن سئوال مورد استفاده قرارمی گرفت . دانش آموزان در این روش ابتدا بدون این که مورد باز خواست قرار گیرند

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مدیریت کیفیت مدار در آموزش و پرورش

فهرست چکیده مقدمه کیفیت در مدرسه چیست؟ دوره های تکامل مفهوم کیفیت مدیریت کیفیت جامع در آموزش و پرورش چیست؟ عوامل شروع مدیریت کیفیت جامع در آموزش و پرورش برنامه تغییر مدیریت سنتی به مدیریت کیفیت جامع در مدرسه نتیجه گیری و پیشنهادها منابع

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت خلاصه کتاب کودک، تربیت، زندگی اثر استاد عبد العظیم کریمی

یکی از کتابهایی که در زمینه فرزند پروری است که روی من بسیار اثر گذاشت از بعضی از نکته هایش الهام گرفتم ، تامل کردم و نوشتم ....

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کاهش رفتارهای نامطلوب دانش آموز توجه طلب پایه سوم

مقدمه هنگامی که وارد یک مدرسه می شویم دانش آموزان زیادی را می بینیم که از جنبه های مختلف با یکدیگر تفاوت دارند

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی